Ureditev meje

Ureditev meje, je postopek v katerem se določi lego parcelne meje v naravi v skladu s podatki zemljiškega katastra. Lome in krajišča te meje se označi s predpisanimi mejnimi znamenji. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje, pri čemer je storitev lahko samostojna ali pa izhodišče za druge storitve, kot so izravnava mejeparcelacija itd. V postopku sodelujejo vsi mejaši. Ureditev lahko zahteva eden od mejašev. Zakonska osnova ZEN.

 

Kdaj in zakaj urejamo mejo?

  • Kadar lege meje v naravi točno ne poznamo,
  • kadar se s sosedom ne moremo sporazumeti o poteku meje,
  • kadar želimo parcelo razdeliti na več parcel, kot nujen predhodni postopek,
  • kadar želimo izravnati meje parcele,
  • tako bomo imeli urejene odnose s sosedi,
  • tako bomo lahko dokazovali svoje lastništvo, tudi v naravi,
  • tako ne bomo kupovali nepremičnine samo na papirju, in bomo natančno vedeli, kolikšna je površina naše parcele,
  • tako bomo imeli pripravljeno evidenco zemljiško katastrskega stanja nepremičnine in bomo lahko sklepali pravne posle, kot so prodaja, nakup, menjava, hipoteka …

ureditev meje  ureditev meje ureditev meje

Povpraševanje >

Comments are closed.