Evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom (npr. enostanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža ipd.) in je stavba v lasti enega lastnika. Če evidentiramo stavbo z več deli, je to storitev vpisa stavbe v kataster stavb, katere pa je predpogoj že evidentirano zemljišče pod stavbo. Zemljišče pod stavbo je površina na kateri leži stavba. Določimo površino, lego in obliko zemljišča. Kataster stavb je razmeroma nova uradna evidenca o stavbah in delih stavb in jo vodi Geodetska uprava, podobno poznanemu katastru zemljišč. Stavbo se lahko tudi izbriše iz uradnih evidenc, v kolikor ne obstaja več.

evidentiranje stavbe

Kdaj in zakaj evidentirati stavbo?

  • Ko želimo, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo), to je tudi zakonska obveza,
  • ko je stavba novogradnja (na primer stanovanjska ) in še nima svoje hišne številke – evidentiranje je pogoj za določitev,
  • da se bomo lahko prijavili na novem naslovu in posledično uredili osebne dokumente,
  • da bomo lahko z našo nepremičnino sklepali verodostojno zavarovanje, ali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit.

evidentiranje stavbe evidentiranje stavbe evidentiranje stavbe evidentiranje stavbe

Povpraševanje >

Comments are closed.