Reference

Le nekatera dela, ki ponazarjajo raznolikost in širino našega delovanja:

 

  • POSTONJSKA JAMA – izmera podzemlja in zunanjosti, urejanje parcelnega stanja
  • EDA CENTER (najvišja stolpnica v Novi Gorici) – celoten geodetski inženiring (zakoličbe, upravna geodezija, nadzor in kontrola izvajanja…)
  • MARJETICE – Zakoličba celotne postavitve – »inštalacije umetnih cvetlic«,  16000 belih marjetic na zelenici pred MO Nova Gorica v letu 2005

In še približno

Izvedba upravne in več pogodbenih komasacij, komasacije vinogradniških kompleksov…

reference jame reference Eda reference Tunel Reference - atletika Reference

Comments are closed.