Izvedeniške storitve

Izvedensko delo, kot izvedenca za geodezijo, urejanje lastniških mej in geodetske evidence, opravljata:

ANTON TRATNIK, dipl. inž. geod.,  Imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje št.: 705-288/2007.

OTON CIGOJ, dipl. inž. geod., Imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje št.: 705- 287/2007.

Naloge se opravljajo za potrebe:
– za sodišča s postavitvijo s strani sodišča
– za državne organe s postavitvijo s strani državnega organa

 

Izvedensko delo zahteva celovit in poglobljen pristop. Pri izdelavi mnenja pa mora biti ta tudi oseben in diskreten.

Povpraševanje >

Comments are closed.