Zakaj ravno geodeti Gromap d.o.o.

  • Ker imamo 15-letne izkušnje v lastnem podjetju.
  • Ker zaposlujemo strokovni kader, s preko 30-letnim delom v geodeziji.
  • Ker imamo zaposlena dva odgovorna geodeta in kar štiri geodete s pravico izvajanja vseh geodetskih storitev.
  • Ker smo odzivni in prilagodljivi.
  • Ker znamo prisluhniti in svetovati našim strankam.
  • Ker smo cenovno konkurenčni.

 

Kaj je bonitetna ocena odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. (vir: Bisnode d.o.o)

Comments are closed.