Označitev meje

Označitev meje je geodetska storitev, s katero mejo označimo v naravi z mejnimi znamenji ali mejniki.

Označitev meje lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, ali pridobitelj parcele. V tem postopku lahko označimo mejo, ki je bila že urejena, torej je za njo že bila izdana odločba. V tem postopku se stranke praktično seznanijo z lego meje in nimajo nikakršne pravice take meje spreminjati. Postopek se konča z vročitvijo tehničnega poročila strankam in Geodetski upravi.

Kdaj in zakaj označiti mejo?

  • Kadar želimo v naravi tudi fizično označiti potek meje parcele,
  • kadar menimo da obstoječi mejniki niso postavljeni s podatki v zemljiškem katastru,
  • če so bila mejna znamenja odstranjena ali uničena,
  • tako bomo lahko dokazovali obseg svojega lastništva.

označitev meje oznacitev meje

Povpraševanje >

Comments are closed.