Sprememba bonitete

Boniteta zemljišča je ocena proizvodne sposobnosti zemljišča glede na naravne in gospodarske pogoje za kmetijsko oz. gozdno proizvodnjo. Boniteta se vodi le za kmetijska in gozdna zemljišča in se izraža v obliki bonitetnih točk na parcelo. Preostale površine imajo vrednost bonitete (0). Izračun katastrskega dohodka, se bo v bodoče ugotavljal na podlagi podatkov o dejanski rabi in boniteti zemljišča, evidentiranih v zemljiškem katastru.

boniteta

Kdaj in zakaj spremeniti boniteto zemljišča?

  • Če v zemljiškem katastru vpisana boniteta zemljišča ne ustreza dejanskemu stanju v naravi,
  • če so se bistveno spremenile okoliščine izrabe (dostop, erozija, plazovi…),
  • da bomo s pravilnim izračunom katastrskega dohodka, ki bo vezan na proizvodno sposobnost zemljišča, res plačevali le toliko, kot je potrebno.

sprememba bonitete sprememba bonitete

Povpraševanje >

Comments are closed.