Zakoličba objekta

Zakoličenje objekta je geodetska storitev, v kateri izvedemo označitev lege in oblike načrtovanega objekta na zemljišču. Osnova za zakoličenje so podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Na terenu označimo karakteristične točke bodočega objekta, lahko pa se dogovorimo še o podrobnejšem zakoličenju, oziroma o zavarovanju linij ali točk zakoličbe. Zakoličenje je obvezna pred pričetkom gradnje vsakega novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje. Po izvedenem zakoličenju se izdela in potrdi zapisnik zakoličenja (zakoličbeni načrt), ki ga potrdi tudi izvajalec del. Zapisnikse vroči investitorju gradnje.

zakolicba1

Kdaj in zakaj zakoličenje objekta?

  • Kadar želimo na terenu označiti lego bodočega objekta tako stavbe, kot trase dolžinskega objekta gospodarske infrastrukture,
  • zato, da bo naš bodoči objekt pravilno umeščen v prostor in da gradnja ne bo odstopala od projektnih podatkov,
  • da pravočasno ugotovimo odstopanja med projektom in stanjem v naravi in jih pravočasno odpravimo.

zakolicba2 zakolicba 3 zakolicba objekta zakolicba objekta

Povpraševanje >

Comments are closed.