Druge storitve inž. geodezije

Sem spadajo storitve, ki so nujno potrebne pri gradnji vsakega večjega projekta, tako v fazi priprave na gradnjo, v fazi gradnje in po končani gradnji. Take storitve imajo običajno specifično vsebino in zahtevano natančnost, katero se običajno dogovori s projektanti, odgovornimi na objektu ali izvajalci. Sem spadajo:

  • geodetski načrt, kot sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja,
  • izdelava načrta geodetskih del,
  • vzpostavitev lokalnih geodetskih mrež, kot osnove vsem nadaljnjim zakoličbam,
  • izdelava zakoličbenega načrta,
  • zakločbe posameznih faz gradnje,
  • kontrola izvedenih del, geodetski nadzor
  • merjenje premikov, posedanj …,
  • geodetski inženiring.

druge storitve druge storitve druge storive druge storitve druge storitve

Povpraševanje >

Comments are closed.