Izravnava meje

Izravnava meje je geodetska storitev, pri katerem spremenimo potek urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Postopek lahko izvajamo kot nadaljevanje postopka mejne obravnave, če je seveda doseženo soglasje za predlagano mejo, ali kot nadaljevanje postopka označitve meje.

izravnava meje

Pogoji za izravnavo meje so:

  • površina manjše parcele, med katero se meja izravnava, se sme spremeniti za največ 5%, vendar ne več kot za 500 m2,
  • soglasje lastnikov obeh parcel, katerih mejo želimo izravnati,
  • del meje parcele, ki ga želimo izravnati izravnali, mora biti predhodno urejen.

Kdaj in zakaj izravnati mejo?

  • Kadar želimo spremeniti, zaokrožiti, poravnati obliko meje parcele,
  • kadar želimo menjati dele sosednjih parcel tako, da se površina nobene od parcel ne bo spremenila za več kot dovoljuje zakon,
  • da bomo lahko svojo parcelo lažje obdelovali, lažje dostopali na parcelo, enostavneje fizično označili mejo.

izravnava meje izravnava meje

 

Povpraševanje >

Comments are closed.